close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.07 2020
Mirjam Tuominen

Samlade noveller 1

Den första delen av två i en komplett utgivning av en finlandssvensk novellist och poet. Mirjam Tuominens fem novellsamlingar, från åren mellan 1938 och 1946. Noveller som präglas av krigstidens grymhet, men som definieras av dess bräcklighet.