close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Gunnar Ekelöf

Samlade dikter

Samtliga av Gunnar Ekelöf 14 diktsamlingar i ursprungligt skick. Ekelöfs litterära särart, liksom hans alienation inför samtiden, lyser klart. Anders Olssons efterord är även det matnyttigt.