close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Melissa Broder

So sad today. Personliga essäer

Genom sprickorna kommer ljuset in, i Melissa Broders subjektiva essäer från i fjol. Arton texter om alienation och opåkallad sorg. En bok om identifikation och ork.