close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.26 2019
Duong Thu Huong

Roman utan namn

Romanen är bannlyst i ursprungslandet Vietnam, där den först utkom 1991. En gedigen skildring av krigsvillkor; lika lyrisk som konkret.