close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2019
Caroline Ringskog Ferrada-Noli

Rich boy

Caroline Ringskog Ferrada-Nolis andra roman är ett riktigt välresearchat epos som på ytan nagelfar villkoren för tre generationer av kvinnor. Under ytan lurar något annat: en efterlängtad drift av den svenska författarvärlden; dess villkor och invånare, som för tankarna till Black ascots skarpa samtidskritik.