close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Tommy Orange

Pow Wow

En USA-debut som nästan dukar under sin egen tyngd. En kakofoni av röster skildrar den samtida amerikanska ursprungsbefolkningens utsatthet och misär. En roman som kör i 180 mot sin egen gripande undergång.