close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Helene Rådberg

Politiken

En politisk skrift som synliggör hur vårdarbetet kippar under välfärdens nedmontering. Läraren Helene Rådberg skänker i denna hennes femte diktsamling läsaren ett slags feministisk sång – lågmäld och sårbar, senior och skarpsynt.