close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.37 2018
levi_periodiska_systemet_omslag_inb_0
Primo Levi

Periodiska systemet

Helt kort: Ett vittneslitteraturens mästerverk, av Auschwitz-överlevaren Primo Levi, från 1975.