close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.50 2018
Primo Levi

Periodiska systemet

Helt kort: Ett vittneslitteraturens mästerverk, av Auschwitz-överlevaren Primo Levi, från 1975.