close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.14 2020
Birgit Vanderbeke

Pengarna eller livet

Ingeborg Bachman-pristagaren Ingrid Vanderbeke skildrar Tysklands utveckling under andra halvan av 1900-talet. Utpräglat naivistiskt; ett ambitiöst intellektuellt romanbygge i översättning av Ulrika Jannert Kallenberg.