close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.42 2018
majke1
Majken Johansson

Otroheten och andra dikter

Outgivna dikter från Majken Johanssons källarförråd, som bringar jämnvikt mellan ljuset och mörkret, mellan molande sorg och för tidigt bortgången lycka.