close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.14 2020
Abdellatif Laâbi

Osäkerhetsprincipen

Den marockanske poeten Abdellatif Laâbi introduceras slutligen på svenska – möjligen något senkommet, eftersom Laâbis status sedan länge är cementerad i den övriga litteraturvärlden. Men poesin: Den är stor, och förblir stor i Laâbi-kännaren Bo Gustavssons händer.