close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Ola Julén

Orissa

Den svenska litteraturens motsvarighet till Joy Divisions Unknown Pleasures. En debut sprungen ur förtvivlan och alienation, som efter många år ges ut på nytt. Den ursprungliga förläggaren Björn Wiman står för förordet.