close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Rainer Maria Rilke

Orfeus-sonetterna

Mirjam Tuominens Rainer Maria Rilke-tolkning från 1957 –med dess särskilda fokus på tematik snarare än precisionsfokuserad översättning – är en äkta svensk klassiker. Här med ett nytt förord av litteraturvetaren Daniel Pedersen.