close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Malte Persson

Om Ofissim

Lekfull impressionistisk biografi över den fiktive Ofissims säregna liv och leverne. Malte Perssons gesällprov som patafysiker.