close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Dacia Maraini

Olustens år

Dacia Marainis Prix Formentor-belönade roman från 1963 om sammanbiten förtvivlan, och det italienska samhällets likgiltighet. Här med förord av kulturkritikern Annina Rabe. En förlaga till den samtida feministiska litteraturen.