close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.50 2018
Nils Håkanson

Ödmården

En urkonsekvent roman. Nils Håkanson gestaltning av ett framtida Sverige är någonting så sällsynt som perfekt dresserad språklig frenesi.