close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Samuel Columbus

Odae Sveticae

Äldre än Nedre Manilla – den första diktsamlingen på svenska språket, ursprungligen utgiven 1674. Barock bildningshistoria, via Nirstedt/Litteraturs nystartade poesibibliotek.