close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Kristin Berget

och när det blir ljust blir det helt fantastiskt

Norska Kristin Bergets tredje diktsamling – en stram och återhållen sådan – studerar existensen med midnattsblå klarhet. En universiell eko-dystopi.