close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2019
Kjell Askildsen

Noveller

Med dämpad och precis penna träder tjugotalet texter – hämtade från ett halvsekels författargärning – fram. Norske Kjell Askildsen, denna den norska litteraturens egen novellprofessor, skriver med små bokstäver fram stora känslor.