close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2019
Andrea Lundgren

Nordisk fauna

Sex norrbottenfrusna noveller (suggestivt illustrerade av Olle Forsslöf) som alla befolkas av djur. Här uppstår ett slags kärv, magisk realism; ett outsagt obehag som dröjer kvar.