close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Johanna Frid

Nora eller brinn Oslo brinn

En poets första roman. En kärleksroman, ett endometrios-accenturerat svartsjukedrama där humorn dinglar från galgen. Johanna Frid steppar upp, och skriver in sig i den svenska samtidslitteraturen.