close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Johanne Lykke Holm

Natten som föregick denna dag

Ett avskuret trettonårigt liv, öppnar Johanne Lykke Holms text. En ingrodd romandebut; en familjeberättelse om avskiljdheten, om den kvävande meningslösheten.