close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.37 2018
barnes_natt_bland_hastar_omslag_inb_0
Djuna Barnes

Natt bland hästar

Tio noveller från modernismens okränkbara fixstjärna (en gång omsorgsfullt omarbetade enkom för en svensk publik av författaren själv) publiceras på nytt i Reidar Ekners klassiska översättning.