close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.38 2018
duras_moderato_cantabile_omslag_inb_0 (2)
Marguerite Duras

Moderato cantabile

Marguerite Duras publika genombrott från 1958. En våldsam, och samtidigt skört melankolisk, berättelse, som bärs fram med hjälp av Duras suggestiva stilistik.