close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.50 2018
Marguerite Duras

Moderato cantabile

Marguerite Duras publika genombrott från 1958. En våldsam, och samtidigt skört melankolisk, berättelse, som bärs fram med hjälp av Duras suggestiva stilistik.