close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Herta Müller

Lögnen är ett klätterdjur

Nobelpristagarens collagedikter samlas för första gången på svenska, i en lekfull volym. Med förord av författaren själv.