close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Georges Perec

Livet en bruksanvisning

En litteraturens motsvarighet till Jackson Pollocks Number 5, där de massiva stänken från bokens 99 kapitel tecknar dels ett Paris, dels själva seklet; liksom hela mänskligheten.