close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Lyra Koli

Leviatan

En meditativ lärodikt om ett mystiskt väsen, och på samma gång ett utforskande av den egna tron. Sökande och prövande, i Lyra Kolis första diktsamling.