close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Lina Rydén Reynols

Läs mina läppar

Första titeln på nystartade förlaget Nirstedt/litteratur. En inträngande poetisk övning som balanserar på brytpunkten mellan det tekniskt artificiella och djupt mänskliga, där författaren skärskådar konstruktionen av arbetet, liksom av oss själva.