close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Erik Vernersson

Kroppsspråk, döda

En debutdiktsamling, lika svävande som fast och konkret, som ifrågasätter allas vår plats på jorden, och hantering av naturen. En sjungande debut som lovar mer.