close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Leo Tolstoj

Krig och fred 1-4

Den episka litteraturens stora klassiker i mäktig nyöversättning av Barbara Lönnqvist, professor emerita i det ryska språket och dess litteratur. För första gången ges Leo Tolstojs berättelse om de trenne aristokratiska släkterna Bezuchov, Bolkonskij och Rostov ut på svenska i oavkortad version. En läsupplevelse för livet.