close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Helena Boberg

Konsten at med hvissa metodiska rörelser hemkalla en hädangången til lifvet

En nödsignal som inte bryr sig om grammatiska spörsmål: Helena Bobergs återkomst, efter sju års frånfälle, behandlar livet och döden, våldet och kroppen; om kvinnans utsatta kropp.