close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.46 2019
Jenny Hval

Kokong

En förlängning av norska Jenny Hvals musikaliska värld: En kaosartad och maximalistisk utforskning av den queera sexualiteten.