close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Nikolaj Gumiljov

Kavalleristens anteckningar

En symbol för det ryska litterära avantgardet, och statligt avrättad 1921. Nikolaj Gumiljovs dagboksanteckningar från tjänstgöringen under första världskriget publiceras nu för första gången på svenska i översättning av Alan Asaid, med ett genomarbetat förord av Peter Englund.