close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Birgitta Lillpers

Kälda

Birgitta Lillpers fjortonde diktsamling utgör en lisa för själen; en platsens stillastående lyrik i stormens tid.