close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges 1 : 1923-1944

Fixstjärnan från Buenos Aires författarskap presenteras på ett mäktigt – och kilotungt – vis. En volym som rymmer hela paletten: Rebellen, Filosofen, Fantasimakaren – och Mästaren.