close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Beate Grimsrud

Jag föreslår att vi vaknar

Ett älskat nordiskt författarskap återvänder med en roman sprungen ur ett cancerbesked. Resultatet är litteratur som befinner sig i den direkta brytpunkten mellan svart realism och magisk fantasi.