close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Jaume Cabré

Jag bekänner

Ett central roman av Barcelona-sonen Jaume Cabré, en frontfigur inom den katalanska litteraturen. Lika mycket ett synliggörande av mänsklig och ändlös brutalitet, som ett erkännande av världens orubbliga fägring.