close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.11 2019
Thomas Bernhard

Ja

För första gången på svenska, av en gigant inom den tyska litteraturen. Thomas Bernhard är, i denna prosabok från 1978, på genomresa i en naturvetares psyke och tillstånd. Resultatet är glasklara reflektioner över mänskligheten.