close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Lise Tremblay

Huset på Saint Pauls väg

Med sparspakade medel formulerar den franskspråkiga Québec-dottern Lise Tremblay en sällsam text, fylld av lugn och lyhördhet inför också det svåraste. En kort roman som i sin språkliga sublimitet täcker också det allra längsta – det som stavas livet.