close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2019
Elizabeth Bowen

Hjärtats död

Ett stort verk om mellankrigstidens England och den föräldralöse pojken Portia Quayne, utsett till en av 1900-talets 100 bästa engelskspråkiga romaner av såväl Time Magazine som Modern Library. Med ett nyskrivet efterord av författaren och kritikern Carl-Johan Malmberg.