close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Suzanne Scanlon

Hennes 37:e år

En semibiografisk roman som följer spåren av Cixous, Zambreno och Kraus. Komplex och mångbottnad – ständigt med en egen intellektuell röst.