close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.14 2020
Charles Dickens

Hårda tider

Charles Dickens klassiker om den industriella revolutionen, i den första svenska översättningen sedan 1925, av Anna-Karin Malmström Ehrling och Per Ove Ehrling. En giftpil mot dåtidens stora liberala tänkare – som också träffar samtiden.