close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Elise Karlsson

Gränsen

Elise Karlssons femte roman anknyter till Linjen från 2015, men den här gången håller en mer lyrisk Karlsson i pennan. En lågmäld och sorgsen roman, där författarens huvudkaraktär långsamt smulas sönder.