close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Varlam Sjalamov

Genom snön

En av de stora klassikerna inom rysk lägerlitteratu. Varlam Sjalamov, som i under 20 år satt fängslad i flera Sovjet-läger, skrev sina berättelser mellan åren 1954-1973, berättelser som spreds i den sovjetiska underjorden. Kyliga betraktelser över människans mörker, i skarp nyöversättning av Ola Wallin, och med en för denna utgåva specialskriven essä av Sergej Lebedev.