close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.07 2020
Åsa Nelvin

Gattet : Sånger från barnasinnet

Åsa Nelvins postuma berättande dikt från 1981 återkopplar till en sommar av ensamhet, från livets början. En äkta svensk klassiker.