close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
E.T.A. Hoffmann

Fröken Scuderi

Fotosyntesen som skapade den moderna dektektivromanen. Tyskfödde E. T. A. Hoffmanns kortroman från 1819 blottlägger – för första gången – den blodtörstiga vettvillingens krig med sig själv.