close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Angela Davis

Frihet är en ständig kamp

En samling av essäer, tal och intervjuer, där Angela Davis binder samman det nutida och statligt sanktionerade våldet (Ferguson, Palestina) med dåtiden (medborgarrättsrörelsen, Apartheid). Kampen, menar Davis, är aldrig vunnen, den tar aldrig slut.