close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Vladimir Nabokov

Förtvivlan

För första gången på svenska, med Nabokovs egenhändigt reviderade version från 1965 som förlaga. En roman som strålar i smuts och blod. Som underhållning är det lysande, som litteratur fullständigt eget.