close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Magnus Dahlström

Förhör

Brottsoffer, brottslingar och vittnen möts, genom ögonen på en utredare på polismyndigheten. Magnus Dahlströms åttonde roman utgör en återhållsam dropkick på den samtida kriminalpolitiska diskursen.