close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Lena Kåreland

Förbjuden frukt: litterärt, franskt och kvinnligt

En välskriven essäsamling av Lena Kåreland, professor emerita och kritiker på Svenska Dagbladet. Bland annat skärskådar hon Simone de Beauvoir och George Sands syn på åldrandet, Pierre Bourdieus studier av det litterära fältet, och sexualiteten i en ungdomsroman från 1900-talets mitt. En litteraturvetenskaplig fix som får läsaren att sukta efter mer.